Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
  • Vejledning om miljøgodkendelse

Velkommen til miljøgodkendelsesvejledningen

Velkommen til Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder. Vejledningen fortæller virksomhederne om hvornår og hvordan de skal ansøge om godkendelse af virksomhedens aktiviteter. Vejledningen giver også retningslinjer for miljømyndighedernes behandling af ansøgningen. Du kan finde indgange til vejledningen nedenfor eller en samlet indholdsfortegnelse under indhold.

Hvem er omfattet?

Ca. 4.400 virksomheder (ikke husdyrbrug) er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhederne har dermed pligt til at ansøge om miljøgodkendelse, når de etablerer sig eller ved væsentlige ændringer eller udvidelser af produktionen. 

Piktogram: Introduktion

Introduktion

Hvad er miljøgodkendelser? Her er en introduktion til dig der ikke ved så meget om emnet.

For virksomheder

To guides dels om ansøgning om miljøgodkendelse, dels om revurdering af eksisterende miljøgodkendelse. Specielt henvendt til virksomheder.

Piktogram: For myndigheder

For myndigheder

To guides om dels ansøgnings- og godkendelsesprocessen, dels om revurdering af miljøgodkendelse. Specielt henvendt til myndigheder.

Piktogram: Opslag

Opslag

Her finder du uddybende afsnit om en lang række emner.

Senest opdateret d. 22-12-2016