Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

4 Revurdering af godkendelse

Vejledningen om revurdering af miljøgodkendelse beskriver, hvilke virksomheders miljøgodkendelse der skal revurderes. Ud over dette er denne del af vejledningen struktureret efter de trin, som revurderingsprocessen indeholder:

 

Hvem Skal Revurderes
Sagsbehandling
Afgørelse

Afgørelsen om revurdering meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 41 jf. § 41b. Uden for revurderingssituationen kan en godkendelses vilkår ændres med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, når det handler om at forbedre virksomhedens egenkontrol eller om at opnå et mere hensigtsmæssigt miljøtilsyn.

Senest opdateret d. 27-06-2014