Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

5 Opslag

Fanebladet "Opslag" består af en række afsnit, der er tænkt som baggrund og forklaring til guiderne til virksomheder og myndigheder (se fanebladene virksomheder og myndigheder). De enkelte sektioner kan du se i venstremenuen, der indeholder vejledning om bl.a. BAT, rummelige miljøgodkendelser, VVM og godkendelsespligt. Der er desuden henvisning til relevant lovgivning og andet.

 

Senest opdateret d. 27-06-2014

Svejser 1170-659