Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

1.1.6 Afklaring af myndighed og listepunkt

Oftest er kommunen godkendelsesmyndighed, men det kan også være Miljøstyrelsen. I den situation videresender kommunen ansøgningen til Miljøstyrelsen.

  • Du kan læse mere om myndighed i godkendelsessager i afsnittet myndighed i godkendelsessager.
  • Du kan læse mere om, hvilke aktiviteter, der kræver en miljøgodkendelse i afsnittet om godkendelsespligt.
  • Du kan finde lister over hvilke aktiviteter, der kræver en miljøgodkendelse i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Din virksomhed kan godt være omfattet af flere listepunkter. Godkendelsesmyndigheden afgør indplaceringen. I de tilfælde, hvor du er uenig med myndighedens afgørelse, kan du påklage indplaceringen i forbindelse med klage over den endelige afgørelse. 

 

Senest opdateret d. 27-06-2014