Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

2 Revurdering af godkendelse

Det er godkendelsesmyndigheden, som tager initiativ til en revurdering af jeres miljøgodkendelse.

Når myndigheden vurderer behovet for at revidere en virksomheds miljøgodkendelse af hensyn til at sikre, at BAT anvendes, er det relevant, at myndigheden vurderer, om de eksisterende vilkår fortsat er tidssvarende og dækkende for de aktuelle driftsforhold. En revision af gældende vilkår i en miljøgodkendelse skal myndigheden kunne begrunde. Hvis de eksisterende vilkår er tidssvarende og dækkende, begrænses revurderingen til at omfatte virksomhedens anvendelse af BAT.

Du kan læse mere om hjemlen til revurdering i afsnittet om det retlige grundlag og om hjemlen vedrørende godkendelsespligtige udvidelser og ændringer i afsnittet om godkendelsespligt.

Vejledningen er struktureret efter de trin, som processen indeholder:

Meddelelse Modtages Om At Revurdering Påbegyndes
Opdatering Afinformation -01
Fremsendelse Af Opdateret Materiale
Afgørelse Til Kommentering
Endelig Meddelelseaf Afgørelse -01

Senest opdateret d. 27-06-2014