Velkommen til miljøgodkendelsesvejledningen

Velkommen til miljøgodkendelsesvejledningen

Vejledningen hjælper virksomhederne med at ansøge om miljøgodkendelse af deres aktiviteter og miljømyndighederne med at behandle ansøgningerne. Hvis du er i tvivl om, hvad du finder hvor, så start med læsevejledningen. Du kan også få en samlet indholdsfortegnelse under indhold.

Hvem er omfattet?

Ca. 4.400 virksomheder (ikke husdyrbrug) er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhederne har dermed pligt til at ansøge om miljøgodkendelse, når de etablerer sig eller ved væsentlige ændringer eller udvidelser af produktionen. 

Senest opdateret d. 22-12-2016