• Vejledning om miljøgodkendelse

Velkommen til miljøgodkendelsesvejledningen

Vejledningen hjælper virksomhederne med at ansøge om miljøgodkendelse af deres aktiviteter og miljømyndighederne med at behandle ansøgningerne. Hvis du er i tvivl om, hvad du finder hvor, så start med læsevejledningen. Du kan også få en samlet indholdsfortegnelse under indhold.

Hvem er omfattet?

Ca. 4.400 virksomheder (ikke husdyrbrug) er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhederne har dermed pligt til at ansøge om miljøgodkendelse, når de etablerer sig eller ved væsentlige ændringer eller udvidelser af produktionen. 

Piktogram: Introduktion

Introduktion

Hvad er miljøgodkendelser? Her er en introduktion til dig der ikke ved så meget om emnet.

Gå til siden for virksomheder

For virksomheder

Her finder virksomheden hjælp til:

  • ansøgning om miljøgodkendelse
  • revurdering af eksisterende miljøgodkendelse
Piktogram: For myndigheder

For myndigheder

Her finder myndigheden hjælp til:

  • ansøgnings- og godkendelsesprocessen
  • revurdering af miljøgodkendelse
Piktogram: Opslag

Opslag

Her uddybes en række emner, der er relevante for både virksomheder og myndigheder.

Senest opdateret d. 22-12-2016