3 Ny godkendelse eller tillæg

Virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse, er beskrevet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Virksomheder, der er listet i godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 og bilag 2 (listevirksomheder), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

En miljøgodkendelse skal indeholde:

  • En vurdering af det ansøgte projekt.
  • Vilkår for virksomhedens etablering og drift.
  • Begrundelse for afgørelsen.

Vejledningen er i stort omfang struktureret efter de trin, som processen indeholder: