3.2.1 Indledende afklaring af projektet

Hvis drøftelsen er indledt på et tidligt tidspunkt, hvor virksomheden endnu ikke har fastlagt alt i detaljer eller har lagt sig fast på en konkret teknisk løsning, kan drøftelsen med myndigheden være med til at afdække, om virksomhedens projekt er muligt at realisere. Det er allerede i denne indledende fase, at ansøger bør overveje virksomhedens behov for at fremtidssikre sin miljøgodkendelse. Hvis virksomheden allerede har planer om yderligere udvidelser eller ændringer i produktionsforhold, kan virksomheden med fordel indarbejde dette i ansøgningen og få en rummelig miljøgodkendelse.

Det er vigtigt at understrege, at selv om myndigheden ikke kan rådgive om produktionsmæssige forhold, konkrete rensemetoder mm., så kan myndigheden medvirke til at afklare, hvilke problemstillinger der er relevante at beskrive i forhold til ansøgningsprocessen. Myndigheden kan formidle viden om de regler, der gælder for virksomheden og for sagsbehandlingsprocessen, så virksomheden kan få indsigt i, hvorfor en sagsbehandlingsproces ofte kan tage lang tid. Det gælder især, hvis etableringen, udvidelsen eller projektet også kræver udarbejdelse af en habitatvurdering, VVM-redegørelse, risikovurdering, skal behandles politisk eller kræver andre tilladelser efter anden lovgivning f.eks. byggetilladelse eller dispensation fra en lokalplan.  

Som hjælp til virksomheden kan miljømyndigheden henvise til nærværende digitale vejledning, som indeholder en guide specielt henvendt til virksomheder, dels om ansøgning om miljøgodkendelse, og dels om revurdering af eksisterende miljøgodkendelser.

Senest opdateret d. 30-06-2015

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst