3.2.2 Ansøgninger på vej

Større virksomheder, der løbende har behov for supplerende sagsbehandling, vil nogle gange tage initiativ til en drøftelse af et nyt projekt - f.eks. ved at invitere til et orienteringsmøde, hvor virksomheden fortæller om sine planer for de kommende projekter. Alternativt kan du aftale med virksomheden, at de kontakter dig, når der er noget på vej, således at du har mulighed for at få et godt samarbejde med virksomheden i forhold til dens videre udvikling. Når du ved, hvornår en virksomhed har brug for en miljøgodkendelse, kan du i højere grad tilrettelægge din sagsbehandling bedst muligt.

Du kan også sikre dig, at f.eks. plan- og byggemyndigheden i kommunen formidler din interesse i en tidlig dialog til virksomhederne. Andre afdelinger og myndigheder bliver ofte inddraget i andre faser i virksomhedens udviklingsforløb, og de kan tilsvarende opfordre virksomheden til at kontakte dig, hvis de mener, at der kan være en ansøgning på vej.

Selvom det naturligvis tager tid at indgå i en tidlig inddragelse i virksomhedernes udviklingsplaner, vil både du og virksomheden kunne spare tid i godkendelsesprocessen, fordi I gennem en tidlig drøftelse kan spare tid på senere korrespondance om uddybning af forhold i ansøgningen.

Senest opdateret d. 27-06-2014