3.3 Gennemgang af ansøgningen

Når du modtager en ansøgning om miljøgodkendelse, skal du sikre dig, at ansøgningen er tilstrækkelig oplyst, og at ansøgningen indeholder alle de nødvendige oplysninger, du skal bruge i sagsbehandlingen. Hvis du vurderer, at der mangler oplysninger i ansøgningen, eller hvis oplysningerne ikke er tilstrækkeligt detaljerede, skal du anmode virksomheden om supplerende oplysninger. Se mere under opslaget om tilstrækkelig oplyst sag og i afsnittet om modtagelse af ansøgningen.

Ved gennemgangen skal du indledningsvist kontrollere, om listepunkt(er) (i forhold til bilag 1 eller bilag 2) er korrekt.

Du kan finde en tjekliste til din gennemgang af ansøgningen her.

Myndigheden skal desuden bl.a. være opmærksom på, at behandling af personoplysninger skal ske under iagttagelse af persondataforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.

Efter persondataforordningens artikel 4 (1), er personoplysninger defineret som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det betyder, at oplysninger om juridiske personer, såsom aktieselskaber, anpartsselskaber mv., falder uden for lovens almindelige regulering, hvorimod oplysninger om bl.a. enkeltmandsejede virksomheder er omfattet af definitionen. 

Behandling af personlige oplysninger skal bl.a. overholde betingelserne i persondataforordningens artikel 6-11 og reglerne om de registreredes personers rettigheder i artikel 12-22, herunder retten til indsigt efter artikel 15.

Der henvises generelt til persondataforordningen, den supplerende databeskyttelseslov og sikkerhedsbekendtgørelsen samt til Datatilsynets hjemmeside.

Senest opdateret d. 17-10-2022