3.3.4 Udtalelse fra kommunen

Hvis staten er godkendelsesmyndighed for virksomheden, fordeler Byg og Miljø ansøgningen samtidig til både kommunen og Miljøstyrelsen. Kommunen, hvori virksomheden ønsker at etablere sig i eller allerede er etableret i, skal udarbejde en udtalelse i sagen. Kommunalbestyrelsen sender udtalelsen til virksomheden via Byg og Miljø snarest muligt efter modtagelse af ansøgningen og sender samtidig en kopi af udtalelsen til Miljøstyrelsen.

Hvis udtalelsen ikke sendes straks sammen med ansøgningen, skal kommunen oplyse om, hvornår en udtalelse vil blive eftersendt. Det er nødvendigt for Miljøstyrelsens behandling af ansøgningen, at udtalelsen sendes inden for en rimelig tid, hvilket må antages højest at være 14 dage. I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 7 stk. 3 skal en udtalelse fra kommunen omfatte:

  • oplysninger om kommunens holdning til spildevandsforhold,
  • trafikale forhold
  • forholdet til kommunens planlægning, herunder handleplaner til efterlevelse af vand- og naturplaner,
  • oplysninger om bilag 4-arter i naturbeskyttelsesloven.

Udover hvad kommunen er forpligtiget til efter lovgivningen, bør udtalelsen også indeholde oplysninger i relation til virksomhedens VVM-anmeldelse, risikoforhold mv., som er vigtige for Miljøstyrelsens behandling af sagen.

Kommunalbestyrelsen sender udtalelsen til virksomheden via Byg og Miljø snarest muligt efter modtagelse af ansøgningen og sender samtidig en kopi af udtalelsen til Miljøstyrelsen.

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst