3.3.5 Kvitteringsskrivelse for modtagelse af ansøgningen

Kvitteringsskrivelse for modtagelse af ansøgning har naturligvis til formål at kvittere for modtagelsen af ansøgningen. Når en virksomhed ansøger om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø, sendes automatisk en kvitteringsskrivelse for modtagelse af ansøgningen via det digitale system.

Kvitteringsskrivelsen indeholder følgende: Vær opmærksom på at sagen er indsendt, men endnu ikke under behandling. Du vil blive kontaktet, hvis der er spørgsmål eller yderligere handlinger, du skal foretage dig.

F.eks. kan du blive bedt om at fremsende supplerende oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

En kvitteringsskrivelse kan medvirke til at sikre en forventningsafstemning mellem myndighed og virksomhed med hensyn til sagens behandling og omfang, hvis forventningsafstemningen ikke er sket i forhåndsdialogen. Det står derfor myndigheden frit for at sende yderligere en skrivelse til virksomheden, med information udover dem, der fremgår af den automatiske kvitteringsskrivelse.

Du skal dog som myndighed være opmærksom på, at der gælder særlige krav til kvitteringskrivelsen for virksomheder omfattet af servicedirektivet. Det betyder, at du som myndighed skal sende en individuel kvitteringsskrivelse i forbindelse med modtagelse af ansøgninger fra virksomheder omfattet heraf.

Kvitteringsskrivelsen indhold

Med mindre de pågældende emner er afklaret på forhånd, kan en kvitteringsskrivelse indeholde følgende:

  • Forslag til en vejledende tidsplan, under forudsætning af at virksomheden efterfølgende leverer eventuelle manglede oplysninger.
  • Oplysninger om forhold, der har eller kan få indflydelse på sagsforløbet og tidsplanen, f.eks. politisk behandling, dispensationer samt tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning
  • Angivelse af behovet for supplerende oplysninger efter en gennemgang af ansøgningen
  • Afklaring af, om virksomheden f.eks. er omfattet af VVM-bestemmelserne eller risikobekendtgørelsen
  • Opfordring til løbende drøftelse mellem myndighed og virksomhed
  • Andre oplysninger som for eksempel kontaktperson/sagsbehandler(-e)

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på at sikre, at ansøgningen rummer tilstrækkelige oplysninger til, at du kan gennemføre sagsbehandlingen og træffe afgørelse på et oplyst grundlag.

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst