3.3.6 Drøftelse/ møde med virksomheden

Det vil ofte være en god idé at holde et møde med virksomheden og gennemføre en besigtigelse på virksomheden eller på det areal, hvor virksomheden skal etableres. Det fremmer samarbejdet at mødes og tale projektet samt eventuelle uklarheder igennem. Ved drøftelsen med virksomheden kan du også afklare, om der eventuelt er andre projekter, som med fordel kan inddrages i ansøgningen. Læs mere i afsnittet samarbejde mellem ansøger og myndighed.

I forbindelse med din drøftelse med virksomheden anbefales det, at du i samarbejde med virksomheden udarbejder en tids- og handlingsplan for godkendelsesprocessen. En tidsplan med milepæle for eksempel med jeres respektive levering af oplysninger, beregninger, udkast til godkendelser og lignende, kan medvirke til at få klarlagt og afstemt både dine og virksomhedens forventninger til forløbet.

Eksempel på en tidsplan: