3.3.7 Inddragelse af andre myndigheder

Det er vigtigt at være opmærksom på, om ansøgningen kræver orientering af/samarbejde med andre dele af forvaltningen eller andre myndigheder, f.eks. udlednings- eller tilslutningstilladelse eller byggetilladelse.

Virksomhedens overvejelser vedrørende lokalisering og behov for supplerende planlægning (f.eks. kommuneplantillæg eller lokalplan) drøftes med kommunens planafdeling.

Koordinering og tilrettelæggelse af sagsbehandling vil især være aktuelt ift. bilag 2-virksomheder, der har ansøgt om miljøgodkendelse, evt. spildevandstilladelse og evt. anmeldt VVM-screening samtidigt, idet myndighederne i så fald er forpligtet til at meddele afgørelser herom samtidigt.

Regler om samtidighed i afgørelser

Reglerne om samtidighed omfatter både de tilfælde, hvor en eller flere myndigheder er involveret i samme sagskompleks, at myndighederne har pligt til at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen indbyrdes med henblik på, at afgørelserne meddeles samtidigt. Godkendelsesmyndigheden er i den sammenhæng ansvarlig for den overordnede koordination og tilrettelæggelse i forhold til, at afgørelserne meddeles samtidigt. Godkendelsesmyndigheden er i Byg og Miljø den koordinerende myndighed, mens kommunen, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed, er ’tilknyttet myndighed’.

Det kan i nogle tilfælde også være relevant at inddrage f.eks. Beredskab, Politi og Arbejdstilsynet.

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst