3.4.5 Forventningsafstemning hos virksomhed

Før du træffer en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, skal du sende et udkast til afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven. Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19, § 59.

Inden den egentlige partshøring af virksomheden kan det være en god idé at tage en drøftelse med virksomheden om afgørelsens indhold, især i komplicerede sager, hvor der kan være et særligt behov for en forventningsafstemning. Efter partshøringen tilrettes udkastet i relevant omfang.

Senest opdateret d. 17-10-2022