3.4.5 Forventningsafstemning hos virksomhed

Før du træffer en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, skal du sende et udkast til afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven. Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 16, § 45.

Inden den egentlige partshøring af virksomheden kan det være en god idé at tage en drøftelse med virksomheden om afgørelsens indhold, især i komplicerede sager, hvor der kan være et særligt behov for en forventningsafstemning. Efter partshøringen tilrettes udkastet i relevant omfang.

 

Senest opdateret d. 27-06-2014