3.4.6 Høring og offentlighed

Se afsnittet om høring og offentlighed. Partshøring skal også gennemføres, hvis det er relevant i den enkelte sag.

Bemærkninger og indsigelser fra høringen skal i relevant omfang fremgå af afgørelsen, med angivelse af myndighedens og i relevant omfang virksomhedens håndtering af indsigelserne. Myndigheden er ikke forpligtet til at følge indsigelserne, men bør da give en begrundelse i afgørelsen.

Senest opdateret d. 27-06-2014