3.5.1 Afslag

Det vil i relativt få tilfælde være nødvendigt for myndigheden at meddele et afslag til et ansøgt projekt. Det kan fx ske, hvis etableringen af en virksomhed vil være i strid med lokalplanen for området. Afslaget begrundes da med henvisning til planloven. Afslaget kan også skyldes, at virksomhedens forurening vil påvirke miljøet i et uacceptabelt omfang og ikke kan begrænses tilstrækkeligt til, at der kan meddeles en miljøgodkendelse.

Afslag på ansøgning om godkendelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, hvis begrundelsen for afslaget er, at lokaliseringen af virksomheden det pågældende sted vil være i strid med bestemmelser i en kommuneplan eller en lokalplan.

Senest opdateret d. 27-06-2014