3.5.3 Aktindsigt

Såfremt en sag om miljøgodkendelse undtagelsesvis indeholder personfølsomme oplysninger skal myndigheden i forbindelse med anmodninger om aktindsigt være opmærksom på reglerne i blandt andet forvaltningsloven og persondataloven, som kan begrænse adgangen til aktindsigt i disse oplysninger.

Om partens ret til aktindsigt se forvaltningsloven.

Retten til aktindsigt omfatter i henhold til offentlighedsloven ikke oplysninger om

1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende. Dette gælder, hvis det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller for den virksomhed, oplysningerne angår, at en anmodning om aktindsigt ikke imødekommes.

Se desuden forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Du skal partshøre virksomheden, hvis ansøgningen eller det indhentede supplerende materiale indeholder oplysninger, som er omfattet af ovennævnte. Det anbefales, at du partshører virksomheden, hvis du er i tvivl om, hvorvidt ansøgningen indeholder oplysninger, som ikke skal være omfattet af retten til aktindsigt.

Senest opdateret d. 27-06-2014