1 Ny godkendelse eller tillæg

En miljøgodkendelse er et samlet dokument, der fastsætter rammerne (vilkår) for, hvordan en række virksomheder må indrette og drive virksomheden.

Virksomheder, der er listet på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 (listevirksomheder), må ikke anlægges eller påbegyndes, før de har fået en miljøgodkendelse.

Du må heller ikke udvide eller ændre bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder ændre affaldsfrembringelsen, på en måde som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Det er vigtigt, at du sikrer, at ansøgningen er fyldestgørende, ellers kan myndigheden ikke behandle din ansøgning, og det kan forsinke og besværliggøre processen.

Vejledningen i udarbejdelse af en ansøgning om miljøgodkendelse er struktureret efter de trin, som processen indeholder: