1.1 Før du skriver ansøgningen

Uanset om du skal ændre driften eller indretningen af en bestående virksomhed - eller om du skal etablere en ny virksomhed - er det vigtigt, at du allerede tidligt i processen tænker miljøforhold ind.

Der er forskel på, om der er tale om ændring eller udvidelse af en eksisterende virksomhed, der allerede er miljøgodkendt, eller om der er tale om et nyt stort projekt.

Hvis der er tale om udvidelse eller ændring af en bestående virksomhed, kan du læse mere om hvilke indledende overvejelser, du skal gøre dig i afsnittet om ændringer eller udvidelser af eksisterende virksomhed.

Er der tale om nyetablering af en virksomhed, kan du læse mere om, hvilke indledende overvejelser du skal gøre dig i afsnittet 1.1.2 ny virksomhed, projektidé og lokalisering og i afsnittet om ny virksomhed, skitseprojekt.

Når projektet begynder at tage mere form, kan det have stor værdi at have en indledende drøftelse med myndigheden. Dette er særligt gældende ved etablering af ny virksomhed, men kan også være relevant ved ændringer eller udvidelse af eksisterende virksomhed. Du kan læse mere om fordelene ved indledende drøftelse med myndigheden i afsnittet om indledende drøftelse med myndigheden. 

Afklaring af myndighed og listepunkt kan du læse mere om i afsnittet om afklaring af myndighed og listepunkt.

Ved miljøgodkendelse af en aktivitet skal du være opmærksom på, at der kan være andre love og bekendtgørelser, der skal tages hensyn til, og som kan vise sig at have stor betydning for sagens behandling og tidsplan. Det kan du læse mere om i afsnittet om forhold til andre regler

 

Senest opdateret d. 30-06-2015.
Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Når du skal vurdere indplacering i forhold til listepunkt A 205 ”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover”, regnes produktionsareal som den del af virksomheden, der rent faktisk anvendes til produktionen. Det vil sige, at råvarelagre, frokoststue, administrationskontorer og kontrolrum ikke skal regnes med. Derimod kan et færdigvarelager medregnes, hvis det bidrager til forurening fra virksomheden, f.eks. i form af afdampning.