1.2.3 Virksomhedens art

I forbindelse med oplysninger om virksomhedens art skal du beskrive følgende: