1.3.1 Drøftelse af ansøgning og afklaring af supplerende spørgsmål

En tilstrækkelig belyst sag vil være med til at sikre en effektiv sagsbehandling og hurtig afgørelse.

Hvis ansøgningsmaterialet er utilstrækkeligt og sagen dårligt belyst, vil det ofte medføre, at sagsbehandlingen tager længere tid, fordi der skal indsendes supplerende oplysninger. I yderste konsekvens kan der være risiko for, at miljømyndigheden afviser ansøgningen.

Viser det sig, at du skal indsende supplerende oplysninger, er det vigtigt, at du får aftalt tidsfrister herfor, og at du efterlever disse tidsfrister. Alternativt kan det medføre, at hele tidsplanen rykkes, og sagsbehandlingen trækker ud.

Såfremt der er tale om en større sag, hvor der er behov for supplerende oplysninger, kan det være hensigtsmæssigt, at du holder et møde med miljømyndigheden. Et møde giver ofte mulighed for, at både du og myndigheden kan gøre rede for jeres synspunkter og derved lette samarbejdet.

Det er miljømyndigheden, der afgør om og hvornår en sag er tilstrækkelig belyst. Krav om yderligere oplysninger til en ansøgning skal være fagligt begrundet og proportionalt. Du kan læse mere om emnet i afsnittet om tilstrækkelig oplyst sag.

Senest opdateret d. 27-06-2014