1.4.1 Gennemgang

Miljøgodkendelsen angiver de emissionsrammer, som du har tilladelse til at producere indenfor, herunder hvilke krav og grænseværdier du skal overholde, samt hvilken egenkontrol du skal udføre. I miljøgodkendelsen vil der også være vilkår om indretning og drift af virksomheden.

En miljøgodkendelse er en afgørelse, der er udarbejdet på baggrund af indsendt ansøgningsmateriale og gældende miljølovgivning. Vilkår stillet i en miljøgodkendelse skal være sagligt begrundet.

Såfremt der er flere forhold, som du ikke er enig med godkendelsesmyndigheden i, kan det være hensigtsmæssigt at svare skriftligt og bede om et møde for udveksling og forklaring af synspunkter.

Du kan læse mere herunder om følgende: