1.4.3 Begrundelse for afslag

Meddeles der afslag på det ansøgte, skal afslaget altid være ledsaget af en begrundelse.
Udover en juridisk begrundelse med angivelse af hjemmel bør der også altid være anført en miljømæssig begrundelse, således at et afslag også giver faglig og miljømæssig mening. En miljøgodkendelse, der indeholder et delvist afslag, skal også begrundes.

Mulige årsager til afslag på ansøgning om miljøgodkendelse kan eksempelvis være, at det ansøgte ikke vil være i overensstemmelse med de planlægningsmæssige bestemmelser, der gælder for den lokalitet, hvor det ansøgte er beliggende eller ønskes placeret, eller at det ikke er i overensstemmelse med habitatreglerne. Er dette årsagen til afslag på det ansøgte, kan anden placering være en mulighed.

Afslag på det ansøgte kan også skyldes, at det er nødvendigt med en tilpasning af projektet, før miljøgodkendelse kan meddeles. Forhold vedrørende eventuelle projekttilpasninger vil ofte have været inddraget tidligere, hvis der har været en indledende dialog med miljømyndigheden.

Endelig kan ansøgningsmaterialet have været utilstrækkeligt og sagen dårligt belyst, hvorfor miljømyndigheden afviser ansøgningen. En sådan situation kan du undgå ved tidligt at have inddraget miljømyndigheden og undervejs have haft en løbende dialog. Du kan læse mere om disse emner i afsnittet om indledende kontakt til myndigheder og i afsnittet om tilstrækkeligt oplyst sag.

Senest opdateret d. 27-06-2014