1.5.1 Overblik over vilkår

år du har modtaget miljøgodkendelsen, er det vigtigt, at du skaber dig et overblik over indhold og de vilkår, som skal efterleves.

Der kan være forhold, der skal udføres, og tiltag du skal sikre bliver igangsat. Et eksempel herpå kan være etablering af spildbakker ved tankoplag, så der er mulighed for at tilbageholde tankindhold ved en eventuel lækage. Et andet eksempel kan være udbedring af belægning, så risiko for gennemtrængning ikke længere er mulig. Der kan også være tale om, at der skal gennemføres målinger af forskellig art, det være sig målinger af luftemission, støj eller spildevand.

Du skal endvidere være særlig opmærksom på eventuelle tidsfrister i vilkår, herunder eksempelvis tidsfrister for gennemførelse af konkrete projekter, indsendelse af emissionsmålerapporter, indberetninger om forbrug mm.

Endelig skal du sikre, at der sker formidling til medarbejderne af de vilkår, der gælder, herunder vilkår for egenkontrol. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at det er entydigt og tydeligt, hvem der har det praktiske daglige ansvar for efterlevelse af virksomhedens vilkår i miljøgodkendelsen.

Senest opdateret d. 27-06-2014