1.5.2 Egenkontrol og driftsjournal

I de fleste miljøgodkendelser vil der være vilkår for, hvilken egenkontrol du selv skal gennemføre. Oftest vil der også være krav om at føre driftsjournal, denne kan enten foreligge på papir eller digitalt.

Når miljøgodkendelsen er modtaget, er det vigtigt, at du får sat egenkontrollen i system og sikrer, at der bliver ført driftsjournal. Du kan eventuelt implementere egenkontrolvilkår i allerede etablerede systemer på virksomheden, herunder eksempelvis SRO-systemer eller et miljøledelsessystem.

Senest opdateret d. 27-06-2014