1.5.3 Klageregler

Det er muligt af klage over en afgørelse om godkendelse, herunder afslag på ansøgning om godkendelse samt afgørelser om revurdering af godkendelse til bestående virksomheder. Du kan læse mere om mulighed for at klage over en afgørelse i afsnittet om klageregler.

Hvis du vil påklage afgørelsen om miljøgodkendelse, bør du overveje, om du skal indhente eksperthjælp for at få vurderet, om det vil være muligt at få medhold i klagen. 

Senest opdateret d. 27-06-2014