1.6.1 Byggetilladelser

Nogle projekter kræver en byggetilladelse. Der kan normalt ikke meddeles byggetilladelse til det ansøgte projekt, før miljøgodkendelsen foreligger, men ansøgning om byggetilladelse behøver ikke at afvente miljøgodkendelsen. Du kan derfor med fordel fremsende ansøgning om byggetilladelse, når der er aftalt en tidsplan for godkendelsesarbejdet, således at byggetilladelsen kan foreligge, når miljøgodkendelsen modtages. Det er altid kommunen, der er byggemyndighed – uanset hvem der er miljømyndighed.

Senest opdateret d. 27-06-2014