1.6.3 Igangsætning af drift (nyetablering)

I forbindelse med nyetablering af en virksomhed omfattet af bilag 2, har virksomheden pligt til at give meddelelse om igangsætning af virksomhedens drift til godkendelsesmyndigheden, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 44.

Pligten gælder kun for nyetablering - når en virksomhed etablerer sig for første gang. Der er ikke tale om nyetablering, hvis en virksomhed eksempelvis vokser og dermed omfattes af godkendelsespligt eller ændres eller udvides på en sådan måde, at den skifter listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen.

Reglen har til hensigt at sikre, at tilsynsmyndigheden kan udføre et opstartstilsyn på den pågældende virksomhed senest 3 måneder efter påbegyndelse af driften, med henblik på at sikre, at virksomheden lever op til vilkårene i miljøgodkendelsen og den øvrige miljølovgivning.

Hvis en virksomhed undlader at give meddelelse om igangsætning af drift ved nyetablering, kan det medføre bøde.

Meddelelsen om igangsætning af drift skal være skriftlig, dvs. der kan gives meddelelse herom til myndigheden enten pr. mail eller pr. fysisk post.

Reglen om meddelelse om igangsætning af drift gælder alene for nyetablering af bilag 2-virksomheder eller maskinværksteder, idet det kun er disse virksomheder, der er omfattet af kravet om anmeldelse af driftsstart.

Senest opdateret d. 17-10-2022