Introduktion

Reglerne om miljøgodkendelse skal sikre, at virksomheder etableres og drives i respekt for mennesker, dyr og planter i omgivelserne

De mest forurenende virksomheder skal have en miljøgodkendelse. Nedenfor kan du i tekst og billeder få et overblik over den del af lovgivningen, som miljøgodkendelser er en del af. Det er selvfølgelig en forenkling, men det vigtigste er med.

Ida har i mange år drevet sin virksomhed på en måde, som ikke har generet naboerne og miljøet omkring virksomheden.

Det går godt for virksomheden, og nu har Ida planer om at udvide produktionen.

 

Bilag 1 og bilag 2 i godkendelses­bekendtgørelsen viser hvilke virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse.

Virksomheder på bilag 1 og 2 skal have en miljøgodkendelse, før de etablerer eller ændrer forholdene på virksomheden.

 

Ida starter med at se i bilagene til godkendelsesbekendtgørelsen. Bilagene indeholder to lister over de virksomheder, der skal miljøgodkendes. Her kan hun se, at udvidelsen vil være omfattet af listepunktet A203 i bilag 2. Hun skal derfor søge om miljøgodkendelse hos kommunen.

Da der er tale om en bilag 2-virksomhed, har Ida mulighed for at få samtidighed i de afgørelser, hun søger om.

Hvis du vil læse mere, så kig her:

Før du skriver ansøgningen

I miljøgodkendelsen stiller myndigheden en række krav (vilkår), som virksomheden skal overholde.

Myndigheden har behov for en beskrivelse af de planlagte forhold for at kunne skrive miljøgodkendelsen. Denne beskrivelse får myndigheden fra virksomhedens ansøgning.

 

Ida søger om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø, som videresender ansøgningen til rette myndighed - i dette tilfælde kommunen.

I ansøgningen beskriver hun den planlagte udvidelse, og hvordan hun vil forebygge forurening af omgivelserne. Det er ikke muligt helt at undgå forurening, så ansøgningen beskriver også hvilke påvirkninger af miljøet, der kommer.

I tilfælde af at noget skulle gå galt, vil forureningen kunne blive større. Det kan f.eks. være, hvis kemikalier ved en fejl kommer i kloakken. Hvordan dette håndteres har Ida også med i ansøgningen.

Hvis du vil læse mere, så kig her:

Udarbejdelse af ansøgning

Ida får en miljøgodkendelse fra myndigheden. Miljøgodkendelsen beskriver en række vilkår, som skal være opfyldt i projektet.

Før byggeriet sættes i gang skal Ida f.eks. sikre, at maskinerne ikke støjer for meget, at der er filtre i skorstenen, og at den bliver tilstrækkelig høj.

Både under arbejdet og den senere drift skal hun sikre, at farlige kemikalier opbevares forsvarligt.

Og når udvidelsen sættes i drift, er der en række vilkår, Ida til stadighed skal opfylde. Hun skal bl.a. sørge for at efterse filtrene i skorstenen hver uge - og dokumentere at hun gør det; og hun skal sikre, at støjende aktiviteter overholder støjvilkårene.

Miljøgodkendelsen rummer også en række vilkår om forhold, som Ida løbende skal holde øje med - for at sikre at forholdene altid er i orden.

Myndigheden kommer somme tider på miljøtilsyn for at kontrollere at alt er, som det skal være - og for at vurdere om miljøgodkendelsen stadig rummer de vilkår, der er relevante.

Miljøgodkendelsen er i princippet uden slutdato. Men vilkårene kan løbende blive ændret - f.eks. når der kommer ny viden.

For visse virksomheder skal myndigheden med jævne mellemrum gennemgå vilkårene og vurdere, om der er behov for ændringer (revurdering). For andre virksomheder sker det efter behov.

Normalt kan vilkårene ikke blive ændret de første 8 år efter et projekt er blevet godkendt. Men der er en del undtagelser.

 

Ida har tilladelse til at anvende forskellige rensemidler i produktionen. Hun ønsker at udvide virksomhedens oplag med et nyt, større og mere sikkert lager for råvarer og kemikalier.

Ida sender en ansøgning om godkendelse til kommunen. Efter drøftelser med godkendelsesmyndigheden bliver projektet tilrettet og godkendelsen får selvstændigt otte års retsbeskyttelse.

Ida sikrer også, at alle medarbejdere er opmærksomme på vilkårene i miljøgodkendelsen. På den måde er hun sikker på, at produktionen altid foregår på en måde, som ikke generer naboer og miljøet omkring fabrikken.

Senest opdateret 22-12-2016

Klik her for at tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst