1.2 Udarbejdelse af ansøgning

Når du har afklaret følgende forhold, er du klar til at begynde selve udarbejdelsen af ansøgningen om miljøgodkendelse:

Du har sandsynligvis allerede - eller kan skaffe - en stor del af de oplysninger, der skal anvendes som grundlag for ansøgningen. Det drejer sig bl.a. om:

  • Eksisterende godkendelser, tilsynsrapporter, målerapporter, egenkontrol mm. Hvis du skal etablere en ny virksomhed, findes dette selvfølgelig ikke.
  • Eksisterende plantegninger, proces flow, bygningstegninger, kloakplaner mm. Hvis du skal etablere en ny virksomhed, findes dette selvfølgelig ikke i forvejen. Hvis du starter virksomhed i en eksisterende bygning, findes der måske tegninger.
  • Beskrivelser, tegninger mm. fra leverandører.

Hvis du skal etablere en ny virksomhed, kan du eventuelt hente hjælp fra din brancheorganisation, som kan have erfaringstal om f.eks. udledninger eller andre nyttige oplysninger fra den pågældende branche.

Inden du begynder arbejdet med at skrive ansøgning om miljøgodkendelse, bør du foretage følgende forberedelser:

  • Afklar om der er behov for supplerende oplysninger. Er der eksempelvis behov for målinger af f.eks. luftemissioner eller støj, skal målefirma rekvireres.
  • Har du - eller andre i din virksomhed - selv den viden og de ressourcer, der skal til for at udarbejde ansøgningen, eller har I brug for rådgivning fra brancheorganisation eller konsulent?

Senest opdateret d. 27-06-2014