1.2.11 Driftsforstyrrelser og uheld

Du skal redegøre for, om der kan forekomme mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, og beskrive de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

For bilag 1-virksomheder uden standardvilkår gælder desuden, at du skal beskrive de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af driftsforstyrrelser eller uheld.

Som bilag 1-virksomhed uden standardvilkår skal du desuden redegøre for, om der er specielle forhold i forbindelse med opstart og nedlukning af anlæg, der kan give afvigende emissioner. Det kan specielt ved større procesanlæg være aktuelt. Det kan ofte være vanskeligt at redegøre for dette forhold, og der må oftest hentes viden fra leverandører, eksperter eller erfaringer fra tilsvarende anlæg.

Det er vigtigt, at du redegør for, hvor ofte disse afvigende emissioner kan forekomme og i hvor lang tid. Et eksempel på afvigende emission kan være en proces, hvor der er tilknyttet en renseproces, der har en vis indkøringsperiode til at opnå fuld renseeffektivitet. Dette er vigtig information for godkendelsesmyndigheden for at kunne vurdere, om der kræves specielle driftsvilkår ved opstart og nedlukning.

Senest opdateret d. 27-06-2014