1.5 Godkendelse modtages

Efter kommentering og endelig bearbejdning af udkast til miljøgodkendelse, sender miljømyndigheden den endelige miljøgodkendelse til dig.

Når du har modtaget miljøgodkendelsen, er det vigtigt at gennemgå den og sikre, at du får overblik over alle de stillede vilkår, og hvad der eventuelt skal iværksættes.

Du bør specielt have fokus på, om de bemærkninger, som du har indsendt til udkastet til miljøgodkendelse, er efterkommet.

I miljøgodkendelsen kan der være krav til indretning og til forhold, der skal udføres, og egenkontrol, der skal gennemføres.

Såfremt det ansøgte vedrører en virksomhed omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, og du har ansøgt om miljøgodkendelse, evt. spildevandstilladelse og/eller anmeldt i henhold til VVM-reglerne samtidigt, vil du få meddelt afgørelser om miljøgodkendelse, om spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, afgørelse på VVM-screening samtidigt. Læs mere om samtidighed her.

Det er muligt at klage over en afgørelse. Du kan læse mere om dette i afsnittet om klageregler.

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst