1.4 Godkendelse til kommentering

Når miljømyndigheden har behandlet din ansøgning om miljøgodkendelse, sender miljømyndigheden udkast til afgørelse om miljøgodkendelse til kommentering hos dig og eventuelle berørte parter. Berørte parter kan for bilag 1-aktiviteter være de personer mv., som har bedt om at få afgørelsen til kommentering i forbindelse med offentliggørelsen af ansøgningen.

Når du får udkast til afgørelse om miljøgodkendelse til kommentering, er det vigtigt, at du nøje gennemgår udkastet med hensyn til indhold og de stillede vilkår. Typisk får du 2-4 uger til at kommentere udkastet, lidt afhængig af hvor kompleks sagen er, og hvor hurtigt du selv ønsker at det skal gå.

Idet miljøgodkendelser vil blive offentliggjort via den elektroniske miljøportal, Digital Miljø Administration (DMA), er det vigtigt, at du i forbindelse med kommenteringen også vurderer, om der er oplysninger du ønsker skal fortroligholdes. Du kan i dit høringssvar angive, hvilke oplysninger i miljøgodkendelsen der ønskes fortroligholdt f.eks. af hensyn til forretningshemmeligheder eller af konkurrencemæssige årsager. Hvis du gør indsigelse mod offentliggørelse af visse oplysninger, afgør godkendelsesmyndigheden, hvad der kan undtages fra offentliggørelse.

Læs mere om partshøring og offentliggørelse af afgørelsen.

Senest opdateret d. 22-12-2016. 

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst