Opslag

Fanebladet "Opslag" består af en række afsnit, der er tænkt som baggrund og forklaring til guiderne til virksomheder og myndigheder (se fanebladene virksomheder og myndigheder). De enkelte sektioner kan du se i venstremenuen, der indeholder vejledning om bl.a. BAT, rummelige miljøgodkendelser, VVM og godkendelsespligt. Der er desuden henvisning til relevant lovgivning og andet.

Senest opdateret d. 27-06-2014