5.12 Særlige problemstillinger

I dette afsnit kan du læse om særlige problemstillinger i forbindelse med miljøgodkendelse.