1.6 Etablering og drift

Udover en miljøgodkendelse kræver et projekt nogle gange også en byggetilladelse. Der kan ikke meddeles byggetilladelse til det ansøgte projekt, før miljøgodkendelsen foreligger, eller der er meddelt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet.

Du kan med fordel indsende ansøgning om byggetilladelse sideløbende med ansøgning om miljøgodkendelse.

Udover miljøgodkendelse og byggetilladelse kan der være andre tilladelser, du skal sørge at få indhentet.

Senest opdateret d. 27-06-2014