1.2.13 Ikke-teknisk resumé (kun for bilag 1-virksomheder)

Dette punkt er kun relevant for de virksomheder, der er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. I forbindelse med høring af offentligheden ved ansøgning om miljøgodkendelse kan f.eks. naboer ofte have en interesse i at vide, hvad der ansøges om. En miljøansøgning er meget teknisk og indeholder en lang række beregninger og vurderinger, som kan være vanskelige at forstå for folk, der ikke har faglig indsigt.

Derfor er der krav om, at der skal foreligge et ikke-teknisk resumé.

Følgende forhold kan ofte give anledning til bekymring hos naboer:

  • Luftforurening, lugt eller støvgener
  • Støjgener
  • Gener fra trafik
  • Risiko for uheld/udslip af farlige stoffer.

Derfor bør du i relevant omfang specielt redegøre for disse forhold i et ikke-teknisk resumé.

Senest opdateret d. 27-06-2014