1.2.10 Vilkår og egenkontrol

Dette punkt gælder for virksomheder uden standardvilkår. For virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, er det i stedet vigtigt at forholde sig til, om de standardvilkår, der står, er relevante. Hvis standardvilkårene ikke er relevante, skal du redegøre for, hvorfor de givne vilkår ikke er relevante.

Ved godkendelse af virksomheden vil myndigheden ofte stille en række vilkår om egenkontrol. Dette kan f.eks. være krav til prøvetagning og måling samt registrering af driftsparametre, der kan have betydning for miljøpåvirkningen.

Det er i din virksomheds egen interesse at få indflydelse på udformningen af disse vilkår, således at de bliver enkle og praktiske at indpasse i virksomhedens drift. Der vil ved hensigtsmæssig formulering af disse kunne spares tid og ressourcer. Derfor skal du allerede i ansøgningen formulere forslag til relevant egenkontrol.

Eksempler på forhold, der skal overvejes ved formulering af vilkår, er:

  • Placering af prøvetagningssteder. Disse bør udvælges, så prøverne entydigt dokumenterer det ønskede, og placeres, så der er gode adgangsforhold.
  • Virksomheden har en række driftsrutiner, og der registreres en række driftsparametre. Ofte kan disse også anvendes til kontrol og dokumentation af f.eks. rensningsforanstaltningers effektivitet.
  • Hvis der er bestemte tidspunkter på året, hvor kontrolmålinger mest hensigtsmæssigt kan finde sted, bør dette anføres. Der kan være tale om perioder, hvor emissionen vil være størst, eller perioder hvor driftsforholdene gør prøvetagning og kontrol vanskelig. Dette er specielt vigtigt ved batchproduktioner eller diskontinuerlig drift.
  • Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, vil der være en række procedurer og instruktioner, der med fordel kan anvendes til dokumentation af egenkontrol.
  • En virksomhed kan også være underlagt krav om egenkontrol af andre myndigheder. Det bør overvejes, om sådanne resultater kan være anvendelige i forbindelse med dokumentation for miljøpåvirkninger.

Senest opdateret d. 27-06-2014