1.2.2 Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Virksomhedens CVR- og P-nummer kan du finde på cvr.dk. CVR- nummeret er en entydig ID for virksomheden som sådan, mens P-nummeret er tilknyttet den enkelte lokalitet (adresse).

Matrikelnummer (der kan være flere) kan du f.eks. finde på miljoeportal.dk.

Det er vigtigt, at du både angiver navn på såvel ejeren af grunde og bygninger og navn på den, der driver virksomheden. Det er altid den, der driver virksomheden, der er juridisk ansvarlig i forhold til drift og miljøpåvirkningerne, og som skal indsende ansøgningen. Disse oplysninger skal myndigheden bruge for at kunne give godkendelsen på et korrekt juridisk grundlag. Er der flere ejere af virksomheden, som alle i fællesskab påtager sig at være ansvarlige i forhold til miljøgodkendelsen, skal dette oplyses i ansøgningen.

Hvis den, der driver virksomheden (driftsherren), ikke ejer ejendom eller lokaler, hvor aktiviteten skal etableres, skal du redegøre for, at driftsherren har ret til at bruge ejendommen eller lokalerne.

Senest opdateret d. 30-06-2015.

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst