1.2.9 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Dette punkt gælder for bilag 1 og 2 virksomheder uden standardvilkår. For bilag 1- og bilag 2-virksomheder med standardvilkår er der i standardvilkårsbekendtgørelsen redegjort for, hvilke oplysninger du skal indsende. Dette afsnit kan dog med fordel også læses som inspiration for disse virksomheder.

Du skal redegøre for virksomhedens påvirkning med hensyn til:

Senest opdateret d. 17-10-2022