1.2.6 Tegninger over indretning

Tegninger er ofte et godt redskab til at forklare indhold og som supplement til beskrivelser.

Tegninger skal være forsynet med målestok, således at der ikke opstår misforståelser, hvis tegninger printes i andet format end tiltænkt. Situationsplaner skal forsynes med nordpil. Det er vigtigt, at tegninger viser virksomhedens fulde grundareal. Hvis det er delaktiviteter, I søger miljøgodkendelse til, skal deres placering markeres på oversigtstegning.

I teksten i ansøgningen er det en god idé, at du henviser til tegningerne.

Der kan med fordel - specielt for større virksomheder - udarbejdes tegninger over f.eks. delområder, så detaljer bedre kan ses. I relevant omfang skal der også udarbejdes tegninger over støjkilder, luftafkast, kloakker, tanke mm.

Du skal sikre, at der er overensstemmelse mellem tegninger og oplysninger i andre afsnit af ansøgningen:

Fotos eller luftfotos kan ofte give god information og kan anvendes som supplement til tegninger.

Senest opdateret d. 27-06-2014