1.1.7 Forhold til andre regler

Ved miljøgodkendelse af en aktivitet skal du være opmærksom på, at der kan være andre love og bekendtgørelser, der skal tages hensyn til, og som kan vise sig at have stor betydning for sagens behandling og tidsplan.

Det kan være, at andre lovmæssige rammer medfører, at der skal søges andre tilladelser end miljøgodkendelse. Det kan også være, at der er behov for at ændre plangrundlaget.

Det er derfor vigtigt, at der i samarbejde med miljømyndigheden foretages en indledende afdækning og afklaring af regler, der kan få indvirkning på projektet.

Eksempler på andre regler, der kan have betydning for projektet, kan være nogle af nedenstående:

Eksemplerne er ikke udtømmende. Der kan være andre regler, som også har betydning for projektet, herunder miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM), miljømålsloven, vandplanerne, VOC-bekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, deponeringsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Senest opdateret d. 17-10-2022