1.1.8 Myndighedernes rolle i forhold til samtidighed

Reglerne om samtidighed i afgørelser om miljøgodkendelse, om evt. spildevandstilladelse efter § 19. stk. 1 eller § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven og om evt. VVM-screening omfatter både de tilfælde, hvor en eller flere myndigheder er involveret i samme sagskompleks, og de tilfælde hvor alt behandles af samme myndighed.

Du kan læse om samtidighed her.

I de situationer, hvor flere myndigheder er involveret, har myndighederne pligt til at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen indbyrdes med henblik på, at afgørelserne meddeles samtidigt. Godkendelsesmyndigheden, som er den myndighed, der skal meddele miljøgodkendelse, er i den sammenhæng ansvarlig for den overordnede koordination og tilrettelæggelse i forhold til, at afgørelserne meddeles samtidigt. Kommunen har status af tilknyttet myndighed. Det vil fremgå af den genererede ansøgning i Byg og Miljø, hvem der er ansvarlig myndighed og hvem der er tilknyttet myndighed.

Pligten til at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på at meddele afgørelserne samtidigt gælder ikke indholdet af de enkelte afgørelser, men det kan være nødvendigt at koordinere omfanget af afgørelserne.

Myndighederne kan via Byg og Miljø indhente supplerende oplysninger, hvis virksomheden har indsendt en ansøgning, der ikke er tilstrækkeligt oplyst. Det er både den ”ansvarlige myndighed” og ”den tilknyttede myndighed”, der kan anmode om de supplerende oplysninger. Både Miljøstyrelsen og kommunen vil kunne se, hvis der kommer nye indsendelser til sagen, i sager, hvor begge er involveret.

Det er godkendelsesmyndigheden (”den ansvarlige myndighed”) der skal sikre, at afgørelserne sendes samtidigt. Ingen af myndighederne må derfor sende en afgørelse, før det er koordineret. Afgørelserne gives samtidig, når de afsendes samme dag fra hver af de involverede myndigheder til adressaten.-Godkendelsesmyndigheden skal ikke indhente afgørelserne og fremsende dem samlet

Godkendelsesmyndigheden skal også afslutte sagen i Byg og Miljø, når afgørelserne er meddelt, da det kun er den ansvarlige myndighed, der har adgang til dette.

Ny side d. 20-12-2016