1.1.6 Afklaring af myndighed og listepunkt

Oftest er kommunen godkendelsesmyndighed, men det kan også være Miljøstyrelsen. I den situation videresender kommunen ansøgningen til Miljøstyrelsen.

  • Du kan læse mere om myndighed i godkendelsessager i afsnittet myndighed i godkendelsessager.
  • Du kan læse mere om, hvilke aktiviteter, der kræver en miljøgodkendelse i afsnittet om godkendelsespligt.
  • Du kan finde lister over hvilke aktiviteter, der kræver en miljøgodkendelse i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Her kan du læse mere om listepunkter på flg. side: Hjælp til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter

Din virksomhed kan godt være omfattet af flere listepunkter. Godkendelsesmyndigheden afgør indplaceringen. I de tilfælde, hvor du er uenig med myndighedens afgørelse, kan du påklage indplaceringen i forbindelse med klage over den endelige afgørelse. 

Senest opdateret d. 10-10-2022