1.1.3 Planer for området

Planlægningen for området, hvor du tænker at etablere din virksomhed fremgår normalt af en kommuneplan, en lokalplan eller anden regulering. Du finder oplysninger om eksisterende planer på Danmarks Miljøportal eller via din kommunes hjemmeside.

Du kan ikke få lov til at etablere en ny virksomhed på en lokalitet, hvis aktiviteten ikke passer ind i den planlægning, der gælder for pågældende område. Myndigheden skal meddele afslag på en ansøgning om miljøgodkendelse, hvis lokaliseringen af virksomheden det pågældende sted er i strid med kommuneplan eller lokalplan. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for virksomheder placeret i landzone.

Du kan læse mere om forholdet til planområdet i afsnittet om forholdet til planområdet.

Senest opdateret d. 27-06-2014