1.1.5 Indledende drøftelse med myndigheden

Når et projekt har taget så meget form, at der kan påbegyndes en egentlig sagsbehandling, kan det være en god idé at tage en indledende drøftelse – en forhåndsdialog - med myndigheden for afklaring af følgende forhold:

  • Hvilket listepunkt, din aktivitet vil være omfattet af. Det kan du læse mere om i afsnittet om afklaring af myndighed og listepunkt
  • Er der eventuelt forhold, der kan have særlig betydning for sagens behandling og tidsplan for projektet, herunder eventuelle forhold til andre regler. Eksempler på andre regler er beskrevet i afsnittet om forhold til andre regler.
  • Om virksomheden udover miljøgodkendelse også skal anmelde i forhold til VVM-reglerne og søge om spildevandstilladelse – og hvordan virksomheden kan medvirke til at opnå samtidighed i afgørelserne, dvs. modtage de 3 afgørelser på samme tid.
  • Hvem der er myndighed for virksomheden, og hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis flere myndigheder skal inddrages. Det kan være tilfældet, hvis den godkendende myndighed er Miljøstyrelsen, og hvis virksomheden også skal ansøge om en tilslutningstilladelse hos kommunen.
  • Forventningsafstemning mellem virksomhed og myndighed, herunder eksempelvis afklaring af hvilke miljøforhold eller problemstillinger, der skal være fokus på, fælles tidsplan mm.
  • Alle forurenende virksomheder skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT er derfor et relevant emne, du kan bringe op ved en indledende drøftelse med myndigheden. Læs mere om BAT.
  • Du kan med fordel inden mødet overveje projektets behov for ressourcer (f.eks. vand, kølevand, energi) og hvilken til- og frakørsel virksomheden har brug for. Du bør også have et overblik over, hvilke emissioner og mængder af spildevand der forventes at være fra virksomheden.

Du kan læse mere om samarbejde mellem ansøger og myndighed i afsnittet samarbejde mellem ansøger og myndighed

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst