4 Revurdering af godkendelse

Vejledningen om revurdering af miljøgodkendelse beskriver, hvilke virksomheders miljøgodkendelse der skal revurderes. Ud over dette er denne del af vejledningen struktureret efter de trin, som revurderingsprocessen indeholder:

Afgørelsen om revurdering meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 41 jf. § 41b. Uden for revurderingssituationen kan en godkendelses vilkår ændres med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, når det handler om at forbedre virksomhedens egenkontrol eller om at opnå et mere hensigtsmæssigt miljøtilsyn.

Senest opdateret d. 27-06-2014