4.1 Hvem skal revurderes?

For at sikre, at listevirksomheders miljøgodkendelser fortsat er aktuelle og er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT), er der fastsat regler om regelmæssig revurdering af miljøgodkendelser. Når myndigheden vurderer behovet for at revidere en virksomheds miljøgodkendelse af hensyn til at sikre, at BAT anvendes, er det ligeledes relevant, at myndigheden vurderer, om de eksisterende vilkår fortsat er tidssvarende og dækkende for de aktuelle driftsforhold. En revision af gældende vilkår i en miljøgodkendelse skal myndigheden naturligvis kunne begrunde. Hvis de eksisterende vilkår er tidssvarende og dækkende, begrænses revurderingen til at omfatte virksomhedens anvendelse af BAT.

Du kan læse mere om hjemlen til revurdering i nedenstående afsnit om det retlige grundlag og om hjemlen vedrørende godkendelsespligtige udvidelser og ændringer under fanebladet Opslag og Godkendelsespligt.

Det er tilsynsmyndigheden, der skal tage initiativ til igangsætning af en revurdering. Den enkelte virksomhed har ingen handlepligt i forhold til at igangsætte en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Det retlige grundlag

Reglerne om revurdering findes i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 41a og 41b og i godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 16, og er behandlet i afsnittet "bilag 1-virksomheder" og i afsnittet "Bilag 2-virksomheder".

Du finder en overordnet beskrivelse af det retlige grundlag i afsnittet om tilstrækkeligt oplyst sag.

Afgørelser om revurdering meddeles som påbud og skal forvarsles, inden der træffes en afgørelse.

Forskel på bilag 1 og 2

Du kan finde mere information om de specifikke regler for henholdsvis bilag 1-virksomheder og bilag 2-virksomheder via disse links:

Senest opdateret d. 18-10-2022